อำนวยมอเตอร์แอร์ 2 ที่อยู่ 452 ซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

: แผนที่ : ประวัติ : บริการ : ติดต่อเรา : ผลงาน : ห้องภาพ : บุคลากร :
เว็บไซต์สินค้าและบริการต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ-ติดตั้งและบริการ ได้ที่อำนวยมอเตอร์แอร์ 2 อย่างเป็นทางการ
: Pioeer : ALPINE : Bostwick : JVC : ABT : Code Alarm : 3M : SUNCOOL : SMARTTEC : AIR-4 :

: Kamaz Navigator : Puma Battery :

คุณอำนวย บ้านเดิมเป็นคนสุพรรณ จบการศึกษาชั้น ป.4 มีพี่น้องจำนวน 9 คน พ่อแม่ทำอาชีพค้าขายเล็กๆ ไม่มีเงินพอที่จะส่งให้เรียนต่อ จึงต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ใน โรงเรียนช่างวิทยุ ในขณะที่มีอายุราว 14-15 ปี เมื่อย่างเข้าสู่วัยอันสมควรผู้ใหญ่จึงจัดให้แต่งงานกับคนในท้องถิ่น ใกล้ๆ กันซึ่งก็คือภรรยาคู่ชีวิตที่ต่อสู้ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน คุณ ปราณี วรรณโชติผาเวช หลังจากนั้น คุณอำนวยและคุณปราณีจึงตัดสินใจสร้างครอบครัว ของตัวเองโดยการ ไปเซ้งร้านริมคลองบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อค้าขายสินค้าต่างๆ และรับตัดเย็บเสื้อผ้า ได้ 7-8 ปี ด้วยความขยันและหมั่นเพียร ก็หาได้อยู่นิ่งเฉย ได้ไปฝึกงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า ไดนาโมมอเตอร์ กับพี่ชายด้วยชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เก็บเงินเก็บทอง จากการขายกาแฟได้ก้อนหนึ่ง คุณอำนวยได้พาตัวเองและครอบครัวมาเปิดร้าน อำนวยการไฟฟ้า ที่หน้าอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมากว่า 10 ปีและที่นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไดนาโม มอเตอร์แอร์ และสินค้าประดับยนต์บางส่วนและแล้วการเคลื่อนย้ายก็ต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมาเยี่ยมแม่ของคุณอำนวยซึ่งป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลาน นาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะนี้เองที่ทำให้คุณอำนวยได้พบสถานที่ ที่จะขยับขยายกิจการเพื่อลูกๆ ต่อไปในอนาคต ปี 2529 อำนวยมอเตอร์แอร์เปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน ของทุกคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง จากวันนั้นถึงวันนี้ กว่าทศวรรษที่อำนวยมอเตอร์แอร์ได้ก่อสร้างขึ้นจากความมุมานะพยายามและความ สามารถอย่างแท้จริงจนทำให้ในปี 2543 อำนวยมอเตอร์แอร์ได้รับรางวัลธุรกิจคุณภาพดีเด่น จาก ศ.ดร.ประภาศน์ อวยชัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น การคัดเลือกจัดโดย หนังสือพิมพ์ชาติเศรษฐกิจในปีเดียวกันหนังสือพิมพ์ดาวสยามได้ทำสกู๊ปประวัติ คุณอำนวยอีกด้วย รางวัลอีกมากมายที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาการทำงาน อีกทั้งประสบการณ์อันมาก ไปด้วยคุณค่าสั่งสมไว้ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง พร้อมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจซึ่งถูกสั่งสอนสืบทอดกันมาตลอดมาและตลอดไป คือการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้า, มาตราฐานการบริการ, ความสะอาดและ ความ จริงใจต่อลูกค้า สิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เราอำนวยมอเตอร์แอร์เติบโตมาได้จนถึงปัจจุบันในโลกไร้ พรมแดนและยุคแห่งองค์ความรู้ที่กำลังแวดล้อมตัวเราทุกคน

ปี 2549 ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่และมั่นคง ที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพและบริการ อำนวยมอเตอร์แอร์ สาขา 2 จึงเกิดขึ้น อำนวย มอเตอร์แอร์ สาขา 2 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ รองรับรถยนต์ของลูกค้าได้กว่า 30 คัน อีกทั้งยังสามารถรองรับรถยนต์ได้ทุกขนาดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์สองชั้นขนาดใหญ่ หรือแม้แต่รถตักดินอันใหญ่โต ก็สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกสบาย

: แผนที่ : ประวัติ : บริการ : ติดต่อเรา : ผลงาน : ห้องภาพ : บุคลากร :