banner(1)
banner(2)
banner(3)
banner(4)

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

    สัญญาณกันขโมยรถยนต์ หรือที่ชอบเรียกกันสั้นๆว่า “รีโมทรถยนต์” ซึ่งอุปกรณ์กันขโมยเป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมยรถยนต์ มีไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม โดยหากประตูรถหรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิดออก โดยไม่ได้ผ่านการเปิดจากรีโมท ร่วมถึงการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วต่อใหม่ จะมีเสียงแตรดังเป็นช่วงๆ รวมทั้งไฟหน้า ไฟท้าย และไฟอื่นๆจะกระพริบ เพื่อแจ้งเตือนให้กับคนรอบๆข้างว่า รถคันนี้กำลังถูกขโมย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งในชุดสัญญาณกันขโมยรถยนต์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. กล่องควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของระบบ
 2. ชุดล๊อคประตู ทำหน้าที่ล๊อคประตูทุกบาน เมื่อเปิดระบบกันขโมย
 3. แตรสัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูโดยไม่ผ่านรีโมท โดยมากจะดังเป็นเสียงไซเรน
 4. แตรรถ ทำหน้าที่เหมือนกับแตรสัญญานกันขโมย โดยจะดังเป็นจังหวะ ๆ
 5. ไฟแสดงสถานะของระดับ โดยจะกระพริบเมื่อระบบกันขโมยเปิด
 6. ไฟหน้าและไฟท้าย จะกระพริบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ประตูเปิดโดยไม่ผ่านรีโมท
 7. สวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์เตือนการเปิดปิดประตูหรือฝากระโปรง สวิตช์เตือนการปลดล๊อคกุญแจ ฯลฯ
 8. อุปกรณ์กันขโมยอื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับในห้องโดยสาร (มีในสัญญาณกันขโมยรถยนต์บางรุ่น)

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

    สัญญาณกันขโมยรถยนต์ หรือที่ชอบเรียกกันสั้นๆว่า “รีโมทรถยนต์” ซึ่งอุปกรณ์กันขโมยเป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมยรถยนต์ มีไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม โดยหากประตูรถหรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิดออก โดยไม่ได้ผ่านการเปิดจากรีโมท ร่วมถึงการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วต่อใหม่ จะมีเสียงแตรดังเป็นช่วงๆ รวมทั้งไฟหน้า ไฟท้าย และไฟอื่นๆจะกระพริบ เพื่อแจ้งเตือนให้กับคนรอบๆข้างว่า รถคันนี้กำลังถูกขโมย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งในชุดสัญญาณกันขโมยรถยนต์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. กล่องควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของระบบ
 2. ชุดล๊อคประตู ทำหน้าที่ล๊อคประตูทุกบาน เมื่อเปิดระบบกันขโมย
 3. แตรสัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูโดยไม่ผ่านรีโมท โดยมากจะดังเป็นเสียงไซเรน
 4. แตรรถ ทำหน้าที่เหมือนกับแตรสัญญานกันขโมย โดยจะดังเป็นจังหวะ ๆ
 5. ไฟแสดงสถานะของระดับ โดยจะกระพริบเมื่อระบบกันขโมยเปิด
 6. ไฟหน้าและไฟท้าย จะกระพริบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ประตูเปิดโดยไม่ผ่านรีโมท
 7. สวิตช์ต่างๆ เช่น สวิตช์เตือนการเปิดปิดประตูหรือฝากระโปรง สวิตช์เตือนการปลดล๊อคกุญแจ ฯลฯ
 8. อุปกรณ์กันขโมยอื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับในห้องโดยสาร (มีในสัญญาณกันขโมยรถยนต์บางรุ่น)

บริการของเรา