banner(1)
banner(2)
banner(4)
banner3

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

    สัญญาณกันขโมยรถยนต์ หรือที่ชอบเรียกกันสั้นๆว่า “รีโมทรถยนต์” ซึ่งอุปกรณ์กันขโมยเป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมยรถยนต์ มีไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม โดยหากประตูรถหรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิดออก โดยไม่ได้ผ่านการเปิดจากรีโมท ร่วมถึงการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วต่อใหม่ จะมีเสียงแตรดังเป็นช่วง ๆ รวมทั้งไฟหน้า ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ จะกระพริบ เพื่อแจ้งเตือนให้กับคนรอบ ๆ ข้างว่า รถคันนี้กำลังถูกขโมย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งในชุดสัญญาณกันขโมยรถยนต์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. กล่องควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบ
 2. ชุดล็อคประตู ทำหน้าที่ล็อคประตูทุกบาน เมื่อเปิดระบบกันขโมย
 3. แตรสัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูโดยไม่ผ่านรีโมท โดยมากจะดังเป็นเสียงไซเรน
 4. แตรรถ ทำหน้าที่เหมือนกับแตรสัญญานกันขโมย โดยจะดังเป็นจังหวะ ๆ
 5. ไฟแสดงสถานะของระดับ โดยจะกระพริบเมื่อระบบกันขโมยเปิด
 6. ไฟหน้าและไฟท้าย จะกระพริบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ประตูเปิดโดยไม่ผ่านรีโมท
 7. สวิตช์ต่าง ๆ เช่น สวิตช์เตือนการเปิดปิดประตูหรือฝากระโปรง สวิตช์เตือนการปลดล๊อคกุญแจ ฯลฯ
 8. อุปกรณ์กันขโมยอื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับในห้องโดยสาร (มีในสัญญาณกันขโมยรถยนต์บางรุ่น)

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

ระบบสัญญาณกันขโมยและกระจกไฟฟ้า

    สัญญาณกันขโมยรถยนต์ หรือที่ชอบเรียกกันสั้นๆว่า “รีโมทรถยนต์” ซึ่งอุปกรณ์กันขโมยเป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมยรถยนต์ มีไว้เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม โดยหากประตูรถหรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิดออก โดยไม่ได้ผ่านการเปิดจากรีโมท ร่วมถึงการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วต่อใหม่ จะมีเสียงแตรดังเป็นช่วง ๆ รวมทั้งไฟหน้า ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ จะกระพริบ เพื่อแจ้งเตือนให้กับคนรอบ ๆ ข้างว่า รถคันนี้กำลังถูกขโมย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งในชุดสัญญาณกันขโมยรถยนต์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. กล่องควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบ
 2. ชุดล็อคประตู ทำหน้าที่ล็อคประตูทุกบาน เมื่อเปิดระบบกันขโมย
 3. แตรสัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูโดยไม่ผ่านรีโมท โดยมากจะดังเป็นเสียงไซเรน
 4. แตรรถ ทำหน้าที่เหมือนกับแตรสัญญานกันขโมย โดยจะดังเป็นจังหวะ ๆ
 5. ไฟแสดงสถานะของระดับ โดยจะกระพริบเมื่อระบบกันขโมยเปิด
 6. ไฟหน้าและไฟท้าย จะกระพริบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ประตูเปิดโดยไม่ผ่านรีโมท
 7. สวิตช์ต่าง ๆ เช่น สวิตช์เตือนการเปิดปิดประตูหรือฝากระโปรง สวิตช์เตือนการปลดล๊อคกุญแจ ฯลฯ
 8. อุปกรณ์กันขโมยอื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับในห้องโดยสาร (มีในสัญญาณกันขโมยรถยนต์บางรุ่น)

บริการของเรา