banner(1)
banner(2)
banner(3)
banner(4)

ระบบส่องสว่าง

ระบบส่องสว่าง

ระบบส่องสว่าง คือระบบที่มีความสำคัญที่สุดของรถยนต์ เพราะเป็นตัวช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานรถในตอนเย็นและตอนกลางคืนรวมถึงในที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีอุปกรณ์ส่องสว่างที่ซับซ้อนที่ติดตั้งบนรถแต่ละคันจะช่วยให้ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟช่วยให้คุณสามารถส่องสว่างถนนข้างหน้าคุณเตือนผู้ขับขี่รายอื่นเกี่ยวกับการซ้อมรบแจ้งเกี่ยวกับขนาดของรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนองค์ประกอบทั้งหมดของระบบไฟจะต้องทำงานได้ดี

 1. .ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior Light) ระบบไฟแสงสวางภายนอกรถยนต์ ทำหน้าที่ใหแสงสว่างภายนอกตัวรถยนต์ เพื่อประโยชน์ในการส่องสว่างพื้นถนนและบอกขนาดความกว้าง – ยาวของตัวรถ 
  1. ไฟหน้ารถยนต์ (Headlight) ไฟหน้ารถยนต์  เป็นไฟที่ให้แสงสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน 
  2. ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นไฟดวงเล็กติดที่มุมของตัวรถทั้งด้านหน้า ด้านหลังและที่ป้ายทะเบียนรถด้านหลังไฟ

 2. ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ (Interior Light) ระบบไฟแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถยนต์ มีหน้าที่ให้แสงสว่างกับบุคคลที่อยู่ภายในตัวรถยนต์
  1. ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (Dome Light) ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารสามารถมองเห็นภายในรถยนต์ โดยทั่วไป จะติดตั้งอยู่บนเพดานของห้องโดยสาร
  2. ไฟส่องสว่างหน้าปัทม์รถยนต์ ใช้เพื่อให้แสงสว่างบนหน้าปัทม์รถยนต์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเกจวัดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งอยู่ในตัวหน้าปัทม์รถยนต์ (เรือนไมล์) ตามตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์วัดความเร็ว มิเตอร์วัดรอบ เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ระบบส่องสว่าง

ระบบส่องสว่าง

ระบบส่องสว่าง คือระบบที่มีความสำคัญที่สุดของรถยนต์ เพราะเป็นตัวช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานรถในตอนเย็นและตอนกลางคืนรวมถึงในที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีอุปกรณ์ส่องสว่างที่ซับซ้อนที่ติดตั้งบนรถแต่ละคันจะช่วยให้ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟช่วยให้คุณสามารถส่องสว่างถนนข้างหน้าคุณเตือนผู้ขับขี่รายอื่นเกี่ยวกับการซ้อมรบแจ้งเกี่ยวกับขนาดของรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนองค์ประกอบทั้งหมดของระบบไฟจะต้องทำงานได้ดี

 1. .ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior Light) ระบบไฟแสงสวางภายนอกรถยนต์ ทำหน้าที่ใหแสงสว่างภายนอกตัวรถยนต์ เพื่อประโยชน์ในการส่องสว่างพื้นถนนและบอกขนาดความกว้าง – ยาวของตัวรถ 
  1. ไฟหน้ารถยนต์ (Headlight) ไฟหน้ารถยนต์  เป็นไฟที่ให้แสงสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน 
  2. ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นไฟดวงเล็กติดที่มุมของตัวรถทั้งด้านหน้า ด้านหลังและที่ป้ายทะเบียนรถด้านหลังไฟ

 2. ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ (Interior Light) ระบบไฟแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถยนต์ มีหน้าที่ให้แสงสว่างกับบุคคลที่อยู่ภายในตัวรถยนต์
  1. ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (Dome Light) ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารสามารถมองเห็นภายในรถยนต์ โดยทั่วไป จะติดตั้งอยู่บนเพดานของห้องโดยสาร
  2. ไฟส่องสว่างหน้าปัทม์รถยนต์ ใช้เพื่อให้แสงสว่างบนหน้าปัทม์รถยนต์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเกจวัดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งอยู่ในตัวหน้าปัทม์รถยนต์ (เรือนไมล์) ตามตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์วัดความเร็ว มิเตอร์วัดรอบ เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

บริการของเรา