banner(1)
banner(2)
banner(3)
banner(4)

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

    รถยนต์ ถือว่าเป็นยานพาหนะที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี และไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็ตาม ก็จะมีระบบไฟฟ้าที่คอยควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของรถยนต์ สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์นั้น คือ ระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ที่เป็นตัวกลางในการสตาร์ทและรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ มีระบบการจ่ายไฟไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ (Starter System): ระบบนี้ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน
 2. ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior Light): ระบบไฟส่องทางและไฟหลังใช้ในการให้แสงส่องทางและไฟสัญญาณที่สำคัญในการขับรถในสภาพแวดล้อมที่มืดหรือมีฝนตก
 3. ระบบเครื่องเสียง (Audio System): ระบบนี้รวมถึงวิทยุ, CD/DVD, ลำโพง, และระบบเสียงในรถยนต์อื่น ๆ
 4. ระบบแอร์รถยนต์ (Air Conditioning System): เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในรถยนต์
 5. Car Charger : ระบบนี้เป็นการให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 6. ระบบสัญญาณและความปลอดภัย (Signal and Safety Systems): ระบบนี้เกี่ยวข้องไฟเตือนภัย, ไฟเลี้ยวขวา – เลี้ยวซ้าย, ระบบเบรกและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเพื่อให้รถยนต์ปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์เป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานรถยนต์ และเมื่อมีปัญหาหรือเสียหาย อาจทำให้รถยนต์ไม่สามารถทำงานอย่างปกติ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษารถยนต์ให้สมบูรณ์และปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

    รถยนต์ ถือว่าเป็นยานพาหนะที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี และไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็ตาม ก็จะมีระบบไฟฟ้าที่คอยควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของรถยนต์ สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์นั้น คือ ระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ที่เป็นตัวกลางในการสตาร์ทและรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ มีระบบการจ่ายไฟไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ (Starter System): ระบบนี้ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน
 2. ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior Light): ระบบไฟส่องทางและไฟหลังใช้ในการให้แสงส่องทางและไฟสัญญาณที่สำคัญในการขับรถในสภาพแวดล้อมที่มืดหรือมีฝนตก
 3. ระบบเครื่องเสียง (Audio System): ระบบนี้รวมถึงวิทยุ, CD/DVD, ลำโพง, และระบบเสียงในรถยนต์อื่น ๆ
 4. ระบบแอร์รถยนต์ (Air Conditioning System): เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในรถยนต์
 5. Car Charger : ระบบนี้เป็นการให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 6. ระบบสัญญาณและความปลอดภัย (Signal and Safety Systems): ระบบนี้เกี่ยวข้องไฟเตือนภัย, ไฟเลี้ยวขวา – เลี้ยวซ้าย, ระบบเบรกและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเพื่อให้รถยนต์ปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์เป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานรถยนต์ และเมื่อมีปัญหาหรือเสียหาย อาจทำให้รถยนต์ไม่สามารถทำงานอย่างปกติ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษารถยนต์ให้สมบูรณ์และปลอดภัยในการใช้งาน

บริการของเรา