banner(1)
banner(2)
banner(3)
banner(4)

เครื่องเสียงรถยนต์

เครื่องเสียงรถยนต์

เครื่องเสียงรถยนต์ คือ หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งกำเนิดเสียง ที่ใช้ในรถยนต์เพื่อความบรรเทิง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง กระจายเสียง ในภายหลังยังนิยมเรียกรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัญญาณภาพด้วย หรือเรียกกันว่าภาพและเสียง หรือ มัลติมีเดีย โดยส่วนประกอบของเครื่องเสียงรถยนต์จะมี ดังนี้

  1. ตัวเครื่องเสียง เป็นเหมือนหัวใจเทำหน้าที่ในการรับคำสั่งของผู้ใช้งานและเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ให้ครบวงจร ถ้าเป็นรถใหม่จะไม่ต้องกังวลเพราะถูกต่อเอาไว้อย่างเรียบร้อยครบวงจรพร้อมใช้งาน
  2. พรีแอมป์ ทำหน้าที่ขยายเสียงสัญญาณมีอยู่หลายชนิดเช่น 5, 7 และ 10 แบนด์ ซึ่งหมายถึงการปรับแต่งเสียงได้ความถี่ 5, 7 และ 10 ย่านความถี่ ยิ่งตัวเลขสูงก็จะหมายถึงเสียงที่ไพเราะมากขึ้น
  3. ครอสโอเวอร์ เนื่องจากเสียงมีระดับสูงกลางต่ำ ครอสโอเวอร์จะเป็นตัวแยกระดับเสียงเพื่อจ่ายไปให้ลำโพงแต่ละจุด
  4. เพาเวอร์แอมป์ เป็นตัวขยายสัญญาณให้กว้าง เพื่อให้เสียงดังขึ้น
  5. ลำโพง เป็นการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงที่เราได้ยิน แบ่งเป็นลำโพงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ซึ่งจะใช้กับเสียงสูง กลาง และต่ำ ตามลำดับด้วย

เครื่องเสียงรถยนต์

เครื่องเสียงรถยนต์

เครื่องเสียงรถยนต์ คือ หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งกำเนิดเสียง ที่ใช้ในรถยนต์เพื่อความบรรเทิง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง กระจายเสียง ในภายหลังยังนิยมเรียกรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัญญาณภาพด้วย หรือเรียกกันว่าภาพและเสียง หรือ มัลติมีเดีย โดยส่วนประกอบของเครื่องเสียงรถยนต์จะมี ดังนี้

  1. ตัวเครื่องเสียง เป็นเหมือนหัวใจเทำหน้าที่ในการรับคำสั่งของผู้ใช้งานและเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ให้ครบวงจร ถ้าเป็นรถใหม่จะไม่ต้องกังวลเพราะถูกต่อเอาไว้อย่างเรียบร้อยครบวงจรพร้อมใช้งาน
  2. พรีแอมป์ ทำหน้าที่ขยายเสียงสัญญาณมีอยู่หลายชนิดเช่น 5, 7 และ 10 แบนด์ ซึ่งหมายถึงการปรับแต่งเสียงได้ความถี่ 5, 7 และ 10 ย่านความถี่ ยิ่งตัวเลขสูงก็จะหมายถึงเสียงที่ไพเราะมากขึ้น
  3. ครอสโอเวอร์ เนื่องจากเสียงมีระดับสูงกลางต่ำ ครอสโอเวอร์จะเป็นตัวแยกระดับเสียงเพื่อจ่ายไปให้ลำโพงแต่ละจุด
  4. เพาเวอร์แอมป์ เป็นตัวขยายสัญญาณให้กว้าง เพื่อให้เสียงดังขึ้น
  5. ลำโพง เป็นการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงที่เราได้ยิน แบ่งเป็นลำโพงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ซึ่งจะใช้กับเสียงสูง กลาง และต่ำ ตามลำดับด้วย

บริการของเรา